Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do bakalářských studijních programů

Termín: v pátek 14. 4., 21. 4. a 28. 4. 2023 – od 15 do 20 hod. prezenčně i on-line.

Formu účasti si mohou přihlášení účastníci vybrat.

 

Prezenční kurz

Budova fakulty – Kolejní 2906/4 Brno – posluchárna P381

První den se dostavte cca 15 minut předem k registraci.

On-line kurz

Pokud se kurzu chcete zúčastnit on-line, musíte si předem vytvořit přístup do informačního systému VUT – instrukce byly všem přihlášeným účastníkům zaslány elektronicky (zprávu s instrukcemi  najdete v elektronické přihlášce do Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám do bakalářských programů – detail přihlášky – záložka Oznámení).

Důležité informace:

  1. Software - aplikace MS Teams
  2. Vytvoření přístupu do informačního systému VUT: https://www.vut.cz/login-vutbr-cz
  3. Připojení do on-line vyučování ve stanovených termínech v informačním systému VUT aplikace STUDIS – modul „Individuální rozvrh“.
  4. Testovací připojení do vyučování je možné ve čtvrtek 13. 4. 2023 v 16 hod.