Přihlášky do navazujících magisterských studijních programů můžete podávat do 30. 4. 2024.