INPROFO Consulting

Konzultační program Fakulty podnikatelské INPROFO Consulting se zaměřuje na podporu začínajících a existujících firem zejména v oblasti strategie, business modelu, rozvoje značky, rozvoje podnikatelského nápadu, marketingu a rozvoje týmu.

Současné aktivity programu jsou rozvíjeny také ve spolupráci s ekosystémem VUT contriBUTe  - ContriBUTe – VUT

Aktivity tohoto programu jsou zaměřeny na tři cílové skupiny:

VUT start up a spin off firmy

  • Tato část programu byla spuštěny současně s rozvojem ekosystému VUT contriBUTe, který podporuje podnikavost, inovace a spolupráci na VUT. V rámci těchto aktivit INPROFO consulting nabízí konzultace, workshopy a networking pomáhající firmám charakteru VUT start up a spin off zejména ve fázi rozvoje nápadu, validace, rozvoje business modelu a nabízí také podporu při rozvoji značky nebo rozvoji týmu.

Začínající firmy tzv. „VUT born“

  • V této oblasti je podpora nabízena začínajícím jednotlivcům, týmům a podnikatelům nebo firmám, které připravují studenti a pracovníci VUT. Nemusí jít nutně o inovativní start up. VUT Born zaměřuje zejména na rozvoj nápadu, validaci a výzkum, rozvoj business modelu, rozvoj značky a podporu rozvoje týmu.

Existující firmy a organizace

  • Tato oblast cílí na existující spolupracující firmy, bez ohledu na to, zda jde o firmy přímo propojené s VUT. Jde o konzultací všech oblastí strategického rozvoje podniků a organizací. Každá spolupráce je zde řešena individuálně dle řešeného problému a potřeb klienta. Tematicky jsou zde řešeny všechny oblasti rozvoje business modelu a související výzkumná a tréninková podpora.

 

Formy spolupráce

Jednorázová konzultace

  • Jednorázová konzultace slouží zpravidla také jako vstupní konzultace pro případnou další spolupráci. Cílem je zejména identifikace problému firmy a navržení možných přístupů k řešení.

Konzultační workshopy

  • Tato forma spolupráce zahrnuje čtyřhodinové workshopy až jednotýdenní akce typu hackathon. Tyto workshopy využívají různých přístupů intenzivního řešení problému jako je rapid prototyping, validace, diskuzní techniky, využití AI apod. Každý workshop je připraven individuálně podle požadavků firmy. Jeho příprava vyžaduje jednu až tři konzultace a součástí workshopu je zpracování finálního reportu. Mezi typické problémy řešené v rámci těchto workshopy patří rozvoj značky, vizuální identita, rozvoj podnikatelského nápadu a inovace, řešení rozvoje týmu apod.

Dlouhodobá spolupráce

  • Tato forma spolupráce zahrnuje aktivity řádově od několika měsíců až po víceletou podporu. Specifickou oblastí je zde využití zapojení studentů do řešení problémů v rámci semestrálních projektů. Víceletá spolupráce je zpravidla využívána při podpoře strategického rozvoje firmy, kdy je v průběhu různých fází rozvoje a implementace plánu využita řada přístupů jako jsou workshopy, realizace výzkumu, koučink a mentoring, spolupráce na vývoji řešení, vzdělávací aktivity apod.

 

Kontakt

Manažer programu INPROFO Consulting:

Robert Zich
robert.zich@vut.cz
Kontaktní informace na webu VUT: doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - Kontakt – VUT

 

Příklady spoluprací v rámci programu INPROFO consulting

Rozvoj business modelu:

Rozvoj značky:

Dlouhodobá spolupráce v oblasti strategického rozvoje