Spolupráce s praxí

Na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně je již od jejího založení oblast spolupráce s praxí velmi silně akcentována. V kontextu svého hlavního poslání, kterým si zvolila cílené působení v oblasti výchovy manažerů a podnikatelů, je rozvíjet prostřednictvím akreditovaných bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů znalosti, schopnosti a praktické dovednosti žádoucí v současné době na trhu práce. Rozvoj klíčových kompetencí umožňuje studentům již v průběhu studia a zejména po jejich ukončení velmi dobré uplatnění záhy pro ukončení studií. 

V současné době fakulta spolupracuje s  více než 90 partnerskými subjekty z České republiky, ale také ze zahraničí.

Mezi hlavními oblastmi spolupráce fakulty s firmami jsou v současné době akcentovány zejména:

  • aplikovaný výzkum (zaměřený na oblasti řízení podniku, finanční aspekty, informační technologie a bezpečnost, digitalizace apod.);
  • zadávání bakalářských, diplomových, disertačních či jiných závěrečných prací;
  • oponentura bakalářských, diplomových, disertačních či jiných závěrečných prací;
  • spolupráce se studenty formou praxí, stáží či brigád;
  • konzultačně poradenský program (rozbor a řešení manažerských problémů např. posouzení podnikatelského záměru, hodnocení potenciálu firmy);
  • kurzy celoživotního vzdělávání pro zaměstnance firem;
  • MBA program pro rozvoj manažerských pracovníků;
  • odborné přednášky, semináře a workshopy vedené odborníky z praxe;
  • odborné diskuzní semináře.

 

Bosch Bosch škoda auto
OR CZ OR CZ ABB

Mediální partneři: