Mezinárodní konference

Fakulta podnikatelská se aktivně účastní mezinárodní spolupráce akademických pracovníků. Pořádá mezinárodní konference, workshopy a spolupodílí se na organizování různých akcí ve spolupráci s partnerskými zahraničními univerzitami, studenty a studentskými organizacemi.

Perspective of Business and Entrepreneurship Development

International Conference at Brno University of Technology, Faculty of Business and Management