Výsledky VaV

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (výzkum, vývoj a inovace podporované z veřejných prostředků ČR) - veřejně přístupná data IS VaVaI

Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014:

Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2015:

Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2016:

Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2017:

Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2018: