Spolupráce s neziskovými společnostmi

Spolupráce s neziskovými společnostmi a Fakultou podnikatelskou začala v roce 2015. Inspirací pro tuto spolupráci byla výuka na univerzitě v Portugalsku, kde v rámci výuky Marketingu pomáhali studenti lokálním neziskovým projektům. Tento způsob zapojení lokálních subjektů do studentských týmových projektů se začal realizovat i na naší fakultě. V průběhu let se naši studenti zapojili do projektů např. organizace Persefona, z. s., Hospic sv. Alžběty, o. p. s., AGAPO, o.p.s., Armáda spásy.

Práce na projektech je pro studenty zajímavá, a to tím, že často nahlédnou do problematiky, se kterou se neměli možnost ještě vůbec setkat a také samozřejmě přínosná, protože vypracovávají reálné úkoly na základě aktuální situace a specifikovaných požadavků pro místní subjekty, konkrétně neziskové organizace. Zadání mohou studenti průběžně konzultovat a na závěr, při prezentaci, mohou získat zpětnou vazbu na své zpracované návrhy.

Díky všem zapojeným studentům a neziskovým společnostem za spolupráci.

Za tým
Lucie Kaňovská

 

Níže jsou ukázky grafických návrhů studentů pro Hospic, Persefonu, Nepanikař, Anabell a AGAPO (Pupálek).

 

Cíl spolupráce

Cílem spolupráce je navrhnout zapojeným neziskovým společnostem návrh adekvátních marketingových nástrojů, které odpovídají jejich aktuální situaci a specifikovaným požadavkům.

 

Postup spolupráce

Každá nezisková organizace si před začátkem semestru definuje cíl projektu a stanoví přesné požadavky na projekt. Nejčastějším zadáním je navrhnout kampaň na propagaci činnosti neziskové organizace. Zadání je následně projednáno s vedoucím projektu a s ostatními vyučujícími předmětu. Na začátku semestru nezisková organizace představí studentům svou organizaci a své zadání, na kterém studenti v průběhu semestru pracují. Následně se během semestru uskuteční minimálně tři konzultace s neziskovou organizací a vyučujícími. Na konci semestru studenti prezentují svá řešení zástupcům NPO a lektorům, kteří jim poskytnou zpětnou vazbu.

Výstupy projektů

Výstupy projektů jsou nejčastěji zaměřeny na podrobné vymezení možných aktivit, které by měly pomoci propagovat činnost neziskové organizace, např. běh pro neziskovou organizaci, akce pro klienty, nová služba apod. Součástí je příprava časového harmonogramu, obsahu a nákladů na tyto aktivity, včetně definice přínosů těchto aktivit pro neziskovou organizaci. Součástí výstupů bývá také grafický návrh plakátu, který lze použít.

Výstupy z projektů jsou pro neziskové organizace přínosné, protože jim pomáhají vidět sebe a svou činnost z trochu jiného úhlu pohledu a přinášejí praktická řešení jejich zadání včetně detailního zpracování.

 

Zapojené organizace

 • AGAPO, o.p.s.
 • Persefona, z. s.
 • Klára pomáhá, z. s.
 • Jinej svet
 • Hospic sv. Alžběty, o. p. s.
 • Centrum Anabell, z. ú.
 • Spondea, z. ú.
 • Nepanikař
 • Maltézská pomoc, o. p. s
 • Tyflocentrum Brno o.p.s.
 • Armáda spásy
 • ParaCENTRUM Fenix, z. s.

Z VUT

 • Ústřední knihovna VUT v Brně
 • strojLAB
 • Poradenské centrum Alfons

 

Zapojené předměty

 • Marketing
 • Service Design Management

 

Napsali o nás

 

Kontakty

Za tým
doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.
Ústav managementu

 

Ukázky projektů