Studijní předpisy

Studijní předpisy VUT (vnitřní předpisy a normy VUT)

Vnitřní předpisy a normy fakulty doplňují vnitřní předpisy a normy VUT

Studijní a zkušební řád VUT

Směrnice č. 72/2017 - Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Stipendijní řád VUT

Rozhodnutí č. 24/2017 – Časová struktura výukové části akademického roku