Začněte psát novou životní kapitolu

Studujte podnikatelku

Další

Tady můžete…

…pracovat na reálných projektech

…rozjet vlastní business

…propojit informatiku s ekonomikou

…získat praxi v mezinárodním týmu

...pochopit ekonomické souvislosti dnešní doby

„Předáváme nejen informace a vědomosti, ale i životní styl, který odpovídá krédu na insigniích naší Fakulty podnikatelské „Prosperita a lidskost“. Pojďte s námi budovat přátelské a otevřené akademické prostředí s příjemným studijním zázemím a inovativními studijními programy odrážejícími požadavky z praxe. Naučíte se nejen ekonomické a IT dovednosti, ale také soft skills, zkušenosti můžete čerpat i ze studijních pobytů na více než stovce zahraničních univerzit. Naši studenti se umisťují na předních místech v mezinárodních soutěžích. Jsme hrdi na naše absolventy a jejich úspěchy. Přidejte se, ať můžeme být hrdi i na vás!“

doc. Ing. Vojtěch Bartoš Ph.D.

děkan Fakulty podnikatelské

děkan FP
 • 4 700 Kč

  je průměrná výše prospěchového stipendia

 • 130

  zaměstnanců se stará o studenty ve výuce

 • > 17 000

  absolventů fakulty od roku 1992

 • > 60

  zahraničních partnerských universit