Studijníoddělení

Úřední hodiny

Pondělí 12:30 – 15:00
Středa 8:30 - 11:00 12:30 – 15:00
Pátek 8:30 - 11:00

e-mail: studijni@fp.vut.cz

  • Na studijním oddělení můžete osobně vyřídit záležitosti, které nelze realizovat elektronicky – tzn. vyzvednutí průkazu studenta, revalidační nálepky na průkaz, vyzvednutí diplomu, vyřízení nezbytně nutných speciálních papírových potvrzení o studiu.
  • Průkazy studenta (obyčejné i ISIC) a revalidační nálepky na ISIC – můžete převzít osobně až je průkaz (nebo nálepka) připravena na fakultě k vydání.
  • Běžné potvrzení o studiu – je vydáváno elektronicky - STUDIS – modul „Potvrzení o studiu“ – typ žádosti: „Potvrzení o studiu pro aktuální akad. rok“.
  • Svoje požadavky a dotazy posílejte prostřednictvím studentské e-mail adresy na e-mail adresy studijních referentek.

Studijní referentky

Ing. Marta Mizerová

Vedoucí oddělení, přijímací řízení, poplatky za studium

Iva Křížová

Bakalářské studijní programy: Ekonomika podniku, Účetnictví a daně

Ing. Eva Kytlicová

Přijímací řízení do programů vyučovaných v českém jazyce, stipendia, studentské průkazy standardní + ISIC

Ing. Veronika Ptáčková

BakalářskÉ studijní programy: Procesní management, Entrepreneurship and Small Business Development
Navazující magisterský studijní program:  International Business and Management
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PROGRAMŮ VYUČOVANÝCH V ANGLICKÉM JAZYCE

Mgr. Kateřina Štěpánková

Bakalářský studijní PROGRAM: Manažerská informatika
Navazující magisterské studijní programy: Informační management, Mezinárodní ekonomika a obchod, Účetnictví a finanční řízení podniku, STRATEGICKÝ ROZVOJ PODNIKU