Projektová podpora

Výzkum na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je financován zejména z interních a externích grantových projektů a z mezinárodních projektů, z pohledu finančních objemů patří k nejvýznamnějším projekty operačních programů.

Oddělení podpory projektů je součástí děkanátu FP a poskytuje organizačně-administrativní podporu výzkumu pro zkvalitnění přípravy a koordinace projektů na fakultě.

Oddělení podpory projektů pravidelně zveřejňuje informace o aktuálních možnostech zapojení se do výzkumných projektů, vyhledává dotační možnosti a nabídky na veřejné zakázky. Poskytuje informační servis v oblasti nabídky např. workshopů, kurzů z projektů OP apod.

Koordinuje aktivity při přípravě návrhů projektů. Poskytuje poradenské a konzultační služby pro navrhovatele (spolunavrhovatele) a řešitele (spoluřešitele) projektů. Poskytuje metodickou a technickou podporu při přípravě a koordinaci výzkumných projektů pro zvýšení úspěšnosti ve veřejných soutěžích.

Eviduje podávané a řešené projekty na Fakultě podnikatelské VUT v Brně.

 Vyhledávání řešených projektů v databázi VUT

 Užitečné odkazy:

 Poskytovatelé (zdroje financování):

Dokumenty a legislativní předpisy: