Důležité termíny

Předchozí Následující
 • 1 986

  počet přihlášených uchazečů do bakalářského studia v roce 2023

 • 1 371

  počet uchazečů, kteří splnili některou z podmínek prominutí přijímací zkoušky nebo úspěšně složili přijímací zkoušku do bakalářského studia v roce 2023

 • 69%

  úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2023

 • Přijímačky dělat nemusíte, když splníte některou z těchto podmínek…

  1. SCIO – test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenská verze Všeobecné študijné předpoklady

   • celkový percentil 60 a vyšší
   • uznávané termíny – 9. 12. 2023, 16. 1. 2024, 3. 2. 2024, 2. 3. 2024 a 23. 3. 2024
   • platí pro přijetí do programů Ekonomika podniku, Manažerská informatika, Procesní management, Účetnictví a daně
   • POZOR! Společnost Scio výsledky fakultě automaticky nepředává.
   • musíte podat elektronickou přihlášku ke studiu na fakultu do 31. 3. 2024 a do přihlášky vložit jako přílohu elektronický certifikát o výsledku testu – přílohu můžete do přihlášky vložit i dodatečně, nejpozději ale do 15. 4. 2024

    

  2. Prospěch „výborně“ nebo „chvalitebně“ ve vybraných předmětech na střední škole (v České republice nebo na Slovensku)

   Program Ekonomika podniku a program Účetnictví a daně

   pouze MATEMATIKA ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

    

   Program Manažerská informatika

   MATEMATIKA ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

   a současně

   jeden předmět zaměřený na INFORMATIKU alespoň 1 rok – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1. nebo 2. nebo 3. ročníku

    

   Program Procesní management

   MATEMATIKA ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

   a současně

   jeden předmět zaměřený na INFORMATIKU nebo jeden předmět zaměřený na STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE alespoň 1 rok – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1. nebo 2. nebo 3. ročníku

    

   Program Entrepreneurship and Small Business Development

   ANGLIČTINA ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

   a současně

   jeden předmět zaměřený na INFORMATIKU nebo jeden předmět zaměřený na MARKETING alespoň 1 rok – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1. nebo 2. nebo 3. ročníku

    

   Pokud splňujete klasifikaci:

    

  3. Účast v soutěži Business Point

   • Účast v soutěži v akademickém roce 2023/2024
   • Umístění v celkovém pořadí na prvních třech místech
   • Platí pro přijetí do všech bakalářských studijních programů
   • Podejte elektronicky přihlášku ke studiu do 31. 3. 2024
   • Certifikát o umístění v soutěži naskenujte a vložte jako přílohu do elektronické přihlášky ke studiu nejpozději do 15. 4. 2024

   

  V případě problému s vložením příloh do elektronické přihlášky, můžete příslušné dokumenty potvrzující splnění některé z podmínek zaslat doporučeným dopisem poštou nebo doručit osobně na studijní oddělení fakulty do 15. 4. 2024.

  Adresa pro zaslání dokladů: Fakulta podnikatelská, studijní oddělení, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

  Uchazečům, kteří splní některou z výše uvedených podmínek pro přijetí prominutím přijímací zkoušky a vloží požadované doklady do elektronické přihlášky nebo je doručí na fakultu ve stanoveném termínu, bude vyrozumění o přijetí prominutím přijímací zkoušky (včetně informací o zápisu do studia) odesláno elektronicky do 10. 5. 2024, současně bude výsledek zveřejněn v elektronické přihlášce.

 • Písemná přijímací zkouška do programů vyučovaných v českém jazyce

  Termín zkoušky: 24. 5. nebo 25. 5. 2024

  • jeden test – Test studijních předpokladů – uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž právě jedná je správná
  • při zkoušce není dovoleno používat kalkulačky, žádné podpůrné materiály ani žádná komunikační média
  • délka testu 45 minut, 25 úloh
  • správná odpověď 4 body, žádná odpověď 0 bodů, za nesprávnou odpověď se jeden bod odečítá, maximální počet dosažitelných bodů je 100
  • hodnocení písemné přijímací zkoušky „prospěl“ – při dosažení alespoň 30 bodů

  VZORY TESTŮ (2017 – 2023)

  Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána uchazečům

  • kteří nebyli přijati prominutím přijímací zkoušky,
  • pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem konání
  • informace o termínu a místu konání zkoušky bude též zveřejněna v elektronické přihlášce
  • přihláška do více studijních programů = jedna zkouška (pozvánka na jeden termín zkoušky)

   

  Seznam doporučené literatury pro přípravu k přijímací zkoušce

 • Přijímací řízení do programu Entrepreneurship and Small Business Development

  Termín zkoušky: 16. 5. nebo 17. 5. nebo 18. 5. 2024

  • ústní zkouška probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí
  • forma skupinového pohovoru, velikost skupiny 3 až 7 uchazečů
  • předpokládaná délka trvání 90 – 180 minut
  • zaměření pohovoru - ověření studijních předpokladů
  • hodnotí se oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence

   

  Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána uchazečům

  • kteří nebyli přijati prominutím přijímací zkoušky,
  • pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem konání
  • informace o termínu a místu konání zkoušky bude též zveřejněna v elektronické přihlášce

   

  Výše poplatků za studium - viz Rozhodnutí č. 8/2023 Poplatky za studium v cizím jazyce pro akademický rok 2024/2025

  • 1 800 € za jeden akademický rok pro studenty se státní příslušností v členské zemi EU,
  • 9 200 € za jeden akademický rok pro studenty se státní příslušností v zemi, která není členem EU

 • CIZINCI – podmínky přijetí ke studiu

  1. Ukončené střední vzdělání s maturitou – zahraniční vzdělání (maturitní vysvědčení) musí být uznáno v České republice (nostrifikace) nebo kladně posouzeno v rámci přijímacího řízení na fakultě (netýká se uchazečů ze Slovenska)
  2. Prokázání znalosti z českého jazyka (netýká se uchazečů ze Slovenska a uchazečů o studium programu akreditovaného v anglickém jazyce) - vyžaduje se znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2
  3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

  zobrazit více informací

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+420 54114 3386 +420 54114 2648

studijni@fp.vut.cz