Poslání a historie fakulty

Posláním Fakulty podnikatelské je vychovávat ekonomy a manažery v akreditovaných studijních programech.

Svým výzkumným zaměřením chce přispívat k rozšíření poznání a kultivaci podnikatelské sféry a naplňovat tak krédo Fakulty podnikatelské – Prosperita a lidskost.

Stručná historie fakulty

 • 2. 6. 2020

  Akademický senát zvolil děkanem fakulty doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

 • 23. 5. 2012

  Akademický senát zvolil děkanem fakulty doc. Ing. et Ing. Stanislava Škapu, Ph.D.

 • 29.10.2008

  Akademický senát zvolil děkankou fakulty doc. RNDr. Annu Putnovu, Ph.D., MBA

 • září 2005

  Je akreditován studijní program Join Master Degrese, společně s Nottingham Trent University a Ekonomickou fakultou K. Adamickieho v Katovicích (Polsko)

 • listopad 2005

  Akademický senát FP VUT v Brně zvolil do druhého funkčního období doc.Ing. Miloše Kocha, CSc.

 • září 2003

  Otevřena další větev studia MBA, ve spolupráci s Dominican University of Illions, Chicago , USA

 • červen 2004

  Fakulta se stěhuje do nového integrovaného objektu VUT, Kolejní 4

 • listopad 2002

  Vědecká rada VUT na návrh Fakulty podnikatelské ocenila doc. D. Schmidta a udělila mu titul Doktor Honoris Causa

 • červen 2002

  Po uplynutí dvou funkčních období doc. Raise – děkana FP VUT v Brně, Akademický senát zvolil děkanem fakulty doc. Ing. Miloše Kocha, CSc.

 • 1998

  K výročí oslav Dne studentů v roce 1998 byly otevřeny dvě učebny výpočetní techniky

 • leden 1998

  Fakulta se stala jedním ze zakládajících členů sdružení „České asociace MBA škol“ (CAMBAS)

 • březen 1997

  Před Vědeckou radou fakulty obhájili svoji habilitační práci D.Schmidt a M. Koch. Stali se prvními docenty, kteří se habilitovali na FP VUT v Brně

 • 27. 6. 1996

  Akademický senát zvolil nového děkana Fakulty podnikatelské – doc. Ing. Karla Raise, CSc., MBA

 • březen 1996

  Otevřena knihovna a studovna fakulty

 • září 1994

  Předány diplomy prvním absolventům MBA studia na Nottingham Trent University ve Velké Británii

 • červenec 1994

  Promoce prvních 141 absolventů oboru Ekonomika řízení průmyslu

 • 1. 6. 1993

  Akademický senát zvolil prvého děkana FP VUT v Brně doc. Ing.Miloslava Keřkovského, CSc.

 • červen 1993

  Zahájení činnosti Fakulty podnikatelské

 • září 1992

  Ustavení fakulty z původní Katedry ekonomiky a řízení strojírenské výroby Fakulty strojní VUT v Brně