Sociální bezpečí

Deklarace sociálního bezpečí na VUT


VUT zajišťuje svým studentům a zaměstnancům pozitivní a trvale bezpečné prostředí pro studium a práci. VUT současně považuje za důležité vytvářet pro všechny studentky, studenty, zaměstnankyně a zaměstnance důstojné, bezpečné, inspirující a motivující prostředí. Pro VUT mají klíčový význam slova kolegialita, bezúhonnost, rovnost, respekt, otevřenost a vzájemná pozornost.

Na VUT není a nebude tolerována žádná forma nežádoucího jednání, včetně sexuálního či genderově podmíněného obtěžování, agrese, nátlaku či zastrašování, šikany nebo diskriminace založené na jakémkoli důvodu. VUT usiluje a bude nadále usilovat o posilování kultury vzájemného respektu, jehož součástí je prevence výskytu nežádoucích jevů, a to na všech úrovních univerzity.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají vytvářet pozitivní a sociální bezpečné univerzitní prostředí.

Ladislav Janíček
Rektor VUT

Více o sociálním bezpečí na webu VUTMgr. Helena Musilová

Mgr.

Helena Musilová

Kontaktní osoba pro zaměstnance a studenty FP

+420 54114 2649
musilova@vutbr.cz

Mgr. Štěpán Konečný

Mgr.

Štěpán Konečný

Kontaktní osoba pro zaměstnance a studenty FP
M: +420 604 797 972

+420 54114 3746
Stepan.Konecny@vut.cz