Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do navazujících magisterských studijních programů

Přihlášku do přípravného kurzu bylo možné podávat od 15. 1. 2023 do 16. 4. 2023.

Termíny konání - kurz je koncipován jako dvoudenní 22. 4. a 29. 4. 2023

Časový harmonogram

22. 4. 2023 29. 4. 2023
8:30 - 9:00 registrace 9:00 - 10:45 mikroekonomie
9:00 - 10:45 informatika 10:45 - 11:00 přestávka
10:45 - 11:00 přestávka 11:00 - 12:45 makroekonomie
11:00 - 12:00 inženýrská matematika 12:45 - 13:15 přestávka
12:00 - 12:30 přestávka 13:15 - 16:00 ekonomika a finance
12:30 - 17:30 inženýrská matematika

Přihlášku do kurzu je možné podat elektronicky od 15. 1. do 16. 4. 2023.

Obsahová náplň
Kurz je zaměřen na oblasti, jejichž znalost je ověřována Testem studijních předpokladů (inženýrská matematika, informatika, makroekonomie, mikroekonomie, ekonomika a finance).

Více informací o Testu studijních předpokladů a vzory testů.

Forma výuky: prezenčně

Místo konání
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, Brno – Královo Pole, posluchárna P381
https://www.fbm.vutbr.cz/cs/o-fakulte/kontakty

Cena kurzu: 1 860 Kč
Uhraďte na účet fakulty:

číslo účtu: 111044532/0300
variabilní symbol: 179
konstantní symbol: 0379
specifický symbol: číslo elektronické přihlášky ke studiu ( = 10 číslic z klíče přihlášky)
Do „zprávy pro příjemce platby“ uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu.