Nabídka programů

Řízení a ekonomika podniku

Kombinovaná4 rokyZakončeno titulem Ph.D.

Ekonomický a manažerský výzkum je nedílnou součástí každého uvádění produktu na trh. Naučíte se nejen metody klasického terénního šetření při zkoumání externího okolí podniku, ale i metody pro hloubkové pochopení chování podniku. Z předmětů vás čeká mikroekonomie, makroekonomie, metodologie vědecké práce, teorie managementu i marketingu. Až dostudujete, budete schopni řešit analytické problémy uvnitř i vně podniku. Věřte, že titul Ph.D. není jen pro akademickou sféru, ale že se o budoucí doktory podniky poperou. Pokud chcete hrát důležitou roli v managementu německých a rakouských podniků, doktorát je nezbytností.

E-přihláška

Věda je vzrušujícím zdrojem příjmů

Pojďte na FP!

Jak se dostat na FP