Nabídka programů

Strategický rozvoj podniku

Kombinovaná2 rokyZakončeno titulem Ing.

Program Strategický rozvoj podniku vás naučí jak uplatnit systémově-inženýrský přístup při řízení strategického rozvoje podniku - formulaci a implementaci rozvojové strategie. Osvojíte si důležité koncepty řízení rozvoje podniků, řízení tvorby hodnoty, přístupu v hodnocení výkonnosti podniků, moderních přístupů využití ICT nástrojů pro řízení podniků, moderních přístupů v oblasti personálního řízení, inovačních strategií a rovněž ekonomických teorií v příslušném kontextu podnikového rozvoje.

Jako absolventi studijního programu Strategický rozvoj podniku budete disponovat znalostmi i dovednostmi, které Vám umožní působení na pozicích strategické úrovně řízení v podnicích zaměřených na uplatnění vlastních produktů a služeb na trhu v mezinárodním kontextu. Případně můžete pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu.

Studium předpokládá znalost obecného anglického jazyka minimálně na úrovni B1 Společného evropského referenční rámce pro jazyky.

Jak to vidí studenti E-přihláška

Rozvíjíme strategické myšlení a měníme příležitosti v úspěch podniku

Pojďte na FP!

Jak se dostat na FP