Program Účetnictví a daně vychovává osoby, které rozumí financím, účetnictví a daním a to v nezbytných širokých vazbách a souvislostech. Absolventi tohoto programu dokáží řečí čísel popsat a vyhodnotit chod a stav podniku, vést komplexně účetní a daňovou agendu podnikatelských subjektů, nejsou jim cizí ani vybrané oblasti občanského a korporátního práva. Absolventi tohoto programu dokáží rovněž identifikovat existující finanční rizika a navrhnout prostředky vedoucí k jejich eliminaci. Program Účetnictví a daně má další silnou stránku - získal certifikaci mezinárodně uznávané instituce ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), což je zárukou a ukazatelem kvality tohoto studijního programu i v mezinárodním srovnání.

Absolventi tohoto studijního programu mohou své znalosti rozšiřovat a prohlubovat v magisterském specializačním studijním programu Účetnictví a finanční řízení podniku.

Studium předpokládá znalost anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky.

Jak to vidí studenti E-přihláška

Rozumíme řeči čísel a řeči účetních a daňových předpisů, a proto jsme a budeme pro chod podniků nezbytní.

1. ročník

Díky předmětům absolvovaným v 1. ročníku získáte nutný základ pro navazující ročníky a v nich obsažené předměty – nemusíte tedy mít obavy, pokud nejste studentem ekonomicky zaměřené střední školy. V prvním ročníku získáte např. přehled o vybraných makroekonomických a mikroekonomických otázkách, veřejných financích, základech práva a účetnictví, ale i informatice.

Pojďte na FP!

Jak se dostat na FP