Disciplinární komise

Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a navrhuje děkanovi další postup řešení. Disciplinární komise má celkem 6 členů s dvouletým funkčním obdobím, které jmenuje děkan, přičemž polovinu tvoří studenti. Podrobnosti stanoví Disciplinární řád VUT.