Ústav managementu

Hlavním posláním Ústavu managementu FP je rozvíjet vzdělávání a tvůrčí činnost v oblasti strategického managementu, podnikového managementu, personálního managementu, podnikatelství, marketingu, obchodu, projektového řízení, řízení výroby, logistiky,  procesního řízení a soft skills.

Ústav managementu realizuje a rozvíjí bakalářské obory, bakalářský program a jeden magisterský studijní program. Na bakalářské úrovni studijní program Procesní management. V anglickém jazyce je vyučován bakalářský studijní obor Entrepreneurship and Small Business Development. Na úrovni magisterského studia je to program Strategický rozvoj podniku. V rámci své pedagogické a výzkumné činnosti Ústav managementu dlouhodobě úzce spolupracuje s řadou firem a s významnými odborníky z praxe. Ústav managementu rozvíjí konzultační program INPROFO, zaměřený na oblast strategického managementu a marketingu. Díky propojení své výzkumné a výukové činnosti, a díky dlouhodobé vazbě na podnikovou sféru, ústav zajišťuje studentům stáže ve firmách a spolupráci na praktických konzultačních, výzkumných a vývojových projektech.

Ústav managementu intenzivně rozvíjí mezinárodní spolupráci. Úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami jako například Riga Techniska Universitate (Lotyšsko), Kaunas University of Technology (Litva), Tampere University of Applied Sciences (Finsko), NHL Stenden University of Applied Sciences (Holandsko), Windesheim University of Applied Sciences (Holandsko) a FH Joanneum (Rakousko). V mezinárodní spolupráci rozvíjí jak výměnné pobyty akademických pracovníků a studentů, tak dlouhodobé výukové projekty a výzkumnou spolupráci.

Vědecko-výzkumné zaměření ústavu komplexně pokrývá oblasti podnikové sféry s ohledem na strategický rozvoj podniků v širokém spektru od malých až po velké podniky, včetně oblasti živnostenského podnikání. Specifické oblasti, kterým se pracovníci Ústavu managementu věnují, zahrnují zejména strategii podniků, rozvoj značky, podnikatelství, digitalizace obchodních modelů, rozvoj služeb, oblast projektového a procesního řízení, rozvoj přístupů v různých oblastech managementu a rozvoj specifických přístupů v oblasti měkkých dovedností.

Kontaktní údaje

Fakulta podnikatelská
Ústav managementu
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

+420 54114 2762

doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

Vedoucí ústavu

Zástupce vedoucího ústavu

Sekretářka ústavu

Profesor

Docent

Odborný asistent

Asistent

Lektor