Vědecká rada

Vědecká rada VUT

Předseda

Interní členové

Externí členové

 • Ing. Jiří Baťka
  ředitel Majetkových účastí společností AŽD Praha, s.r.o.
 • prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
  prorektor Vysoká škola ekonomická v Praze
 • prof. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA
  děkan Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
 • Ing. Patrik Chovanec, MBA
  ředitel brněnské pobočky J&T Banky
 • Ing. Jiří Kovář
  Člen představenstva UNIS, a.s.
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
  Fakulta ekonomická, Technické univerzity v Liberci
 • doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  Právnická fakulta, Masarykova univerzita
 • doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
  proděkanka Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
 • Ing. Ladislav Pálka, MBA
  Člen představenstva, C SYSTEM CZ a.s.
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
  Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
  Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
  Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
  Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Seznam příloh