WiFi síť na Fakultě podnikatelské

V budově Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, Kolejní 4 jsou provozovány 2 WiFi sítě spravované VUT:

  • Eduroammezinárodní akademická síť, s výhodou lze použít ve většině akademických institucích. Používá šifrování WPA2 a autentizaci PEAP/MS-CHAP-V2 proti ověřovacím Radius serverům VUT (přihlašuje se VUT-login@vutbr.cz / VUT-PIN). Návody k nastavení sítě eduroam pro různé platformy lze najít na serveru eduroam.cz.
  • VutbrnonaFP – lokální VUT síť otevřená nešifrovaná s Web autentizací (VUT-login / VUT-PIN). Tato síť je určena prioritně pro hosty fakulty, účastníky konferencí, případně pro nouzové připojení při nefunkčnosti sítě eduroam. Komunikace je omezena jednak množstvím přenášených dat a jednak povolenými protokoly. Tato síť není nijak chráněna proti odposlechu komunikace. Otevřenost této sítě přináší vysoké riziko napadení připojených mobilních zařízení. Používání této sítě nedoporučujeme a nezodpovídáme za případné kybernetické hrozby.

Obě sítě jsou šířeny ve frekvenčních pásmech 2,4GHz (podle standarduIEEE 802.11g/n s šířkou kanálu 20MHz) a 5GHz (podle standardu 802.11a/n/ac šířkou kanálu 40MHz).

Doporučujeme využívat síť Eduroam, který je šifrovaný!

Provoz počítačové sítě a WiFi sítě se řídí Směrnicí č. 22/2017 - Pravidla provozu počítačové sítě VUT, wi-fi sítě VUT a sítě KolejNet. Kromě toho je provoz WiFi sítí v budově Kolejní 4 omezen a upřesněn vnitřními předpisy fakulty.

V celé budově je z důvodů rušení WiFi sítě zakázáno používání:

  • AccessPointů
  • WiFi routerů,
  • WiFi hotspotů (sdílení WiFi na mobilu, tabletu nebo notebooku)
  • Přemostění (Network Bridge) na WiFi adaptérech Windows
  • Jiných zařízení se zapnutým WiFi přístupem (např. tiskárny) 

IP adresy jsou přidělovány automaticky protokolem DHCP, manuální nastavování IP adres je zakázáno. Obě sítě v budově FP používají jen adresní systém IPv.4.

Provoz na sítích může být z důvodů zajištění bezpečnosti a dodržování zákona a pravidel daných vnitřními předpisy VUT a fakulty filtrován technickými prostředky fakulty i VUT.