Poradenství

Poradenství při vytváření studijního plánu, při výběru předmětů, při výběru tématu závěrečných prací

poskytuje garant programu / oboru

Bakalářské

Navazující magisterské

Poradenství v oblasti organizace studia a studijních povinností

 

Profesní poradenství a pomoc v obtížných a náročných životních situacích spojených nejen se studiem

 

Poradenství a podpůrné služby uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami