Mezinárodní sítě

Fakulta podnikatelská si již od svého vzniku uvědomuje význam mezinárodní spolupráce, což potvrzuje i členství a její aktivní účast v několika mezinárodních sítích:

  • PRIME NETWORKING je mezinárodní síť sdružující 20 univerzit a pořádájící mezinárodní studentskou konferenci “EUROWEEK
  • ETAP - European Taxation and Accounting in Practice 
  • EFER - European Foundation for Entrepreunership Research
  • NICE Network - New Initiatives and Challenges in Europe
  • CESAER - Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research