Doktorské studium

Po absolvování doktorského studijního programu budete schopni samostatné vědecké, výzkumné a řídící práce v oblasti ekonomie, ekonomiky a managementu. Budete připraveni řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy. V praxi najdete uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.