Studijní a časový plán doktorského studia

Studijný plány

Studijní plány jsou součástí jednotlivých studijních programů.

Časový plán 2022/2023

 • Zápis do doktorského studia I. ročník

 • Odevzdání disertačních prací (DP), pojednání

 • Odevzdání ročních hodnocení II. a vyšší ročník

 • Zápis do doktorského studia II. a vyšší ročník

 • Odevzdání individuálních studijních plánů I. ročník

 • I. soustředění doktorandů I. a II. ročník

 • Termín obhajob DP, SDZ

 • Odevzdání DP, pojednání

 • II. soustředění doktorandů I. a II. ročník

 • III. soustředění doktorandů I. a II. ročník

 • Termín obhajob DP, SDZ

 • Odevzdání DP, pojednání

 • IV. soustředění doktorandů I. a II. ročník

 • Přijímací zkoušky do DS

 • Termín obhajob DP, SDZ

 • Odevzdání ročních hodnocení II. a vyšší ročník

Časový plán 2023/2024

 • Zápis do doktorského studia I. ročník

 • Odevzdání disertačních prací (DP), pojednání

 • Odevzdání ročních hodnocení II. a vyšší ročník

 • Zápis do doktorského studia II. a vyšší ročník

 • Odevzdání individuálních studijních plánů I. ročník

 • I. soustředění doktorandů I. a II. ročník

 • Termín obhajob DP, SDZ

 • Odevzdání DP, pojednání

 • II. soustředění doktorandů I. a II. ročník

 • III. soustředění doktorandů I. a II. ročník

 • Termín obhajob DP, SDZ

 • Odevzdání DP, pojednání

 • IV. soustředění doktorandů I. a II. ročník

 • Přijímací zkoušky do DS

 • Termín obhajob DP, SDZ

 • Odevzdání ročních hodnocení II. a vyšší ročník