Pracovní pobyt

Výběrové řízení

Před vyhlášením výběrového řízení koordinátorka rozešle informační email s aktuálními pokyny, které budou také vystaveny zde. Výsledky výběrového řízení zúčastnění studenti obdrží emailem.

Před podáním přihlášky je nutné, aby měl student již sjednanou stáž v zahraničním podniku a z jejich strany schválený Traineeship Agreement, anebo alespoň nějaké potvrzení, že studenta do podniku přijmou. Tento dokument je potřeba nahrát již do přihlášky. 

Pracovní stáž

Informace o programu zde

Před odjezdem student následně potvrzuje na fakultě i na Rektorátu (Oddělení zahraničních vztahů) svou účast ve stanovených termínech a donese/pošle oskenovaný Traineeship Agreement koordinátorce a ta jej předá k podpisu panu proděkanu pro zahraniční vztahy.

Před samotným odjezdem si student pohlídá, aby byl zapsán do dalšího semestru a vyřídí si Povolení individuálního studia (Formulář č. 1 - Povolení individuálního studia z důvodu výjezdu na zahraniční studijní pobyt), které nejprve nechá podepsat Mgr. Zuzanou Šimberovou (IS se netýká prázdninových stáží). V případě, že bude vyjíždět před automatickým zapsáním, vyřídí si na Studijním oddělení předčasný zápis.

S podepsaným Traineeship Agreementem, a řádně zapsaný do dalšího semestru, student nejpozději 14 dní před odjezdem odchází na Odbor zahraničních vztahů na rektorátu podepsat Finanční dohodu. Je také potřeba mít v informačním systému zadané číslo bankovního účtu.

V případě změn v pracovním plánu stáže během pobytu, oznámí písemně prostřednictvím formuláře Changes to Traineeship Agreement, ihned jakmile nastanou.

V průběhu pobytu může student podat Žádost o prodloužení stáže.

V polovině stáže student podává rektorátu zprávu o své činnosti v podniku v rozsahu zhruba 1 listu A4.

Před odjezdem student vyžádá od hostujícího podniku potvrzený originál Certifikát o absolvování stáže.

Po návratu je potřeba odevzdat:

  • Na rektorát: originál Erasmus+ Traineeship Certificate
  • Na fakultě zahraniční koordinátorce: Erasmus+ Traineeship Certificate
  • Vyplnění elektronické zprávy pro OZV