Studijní pobyt

Výběrové řízení

Před vyhlášením výběrového řízení koordinátorka rozešle informační email s aktuálními pokyny, které budou také vystaveny zde.

Podle dosažených bodů budou studenti rozřazeni do jimi preferovaných univerzit. Výsledky výběrového řízení zúčastnění studenti obdrží emailem.

Před podáním přihlášky do výběrového řízení si projděte seznam partnerských univerzit a pročtěte si na webech jednotlivých škol, jaké jazykové kompetence vyžadují, jaké předměty pro zahraniční studenty nabízí atd. Upozorňujeme, že tyto informace se mohou každým semestrem měnit.

Studijní pobyt

Informace o programu zde

Po uzavření výběrového řízení koordinátorka rozešle na zahraniční univerzity seznam k nim nanominovaných studentů. Studenti následně obdrží z přijímající univerzity informační email s pokyny, jak dále u nich postupovat, jaký mají deadline pro podání přihlášky apod. Doporučujeme ale na tento email nečekat a vše si již dopředu prostudovat na webech konkrétních univerzit.

Před odjezdem je potřeba vždy mít vyřízenou Application form (přihlášku ke studiu vydanou zahraniční univerzitou) a Learning Agreement. Tyto dokumenty bývají už většinou vyřizovány elektronicky (OLA), nebo jsou ke stažení na webech zahraničních univerzit. V případě, že je nemá zahraniční univerzita k dispozici, mohou se použít formuláře VUT.

Learning Agreement (LA) musí být podepsaný třemi stranami – student, přijímající univerzita, vysílající univerzita. Za FP se jako contact person vyplňuje Mgr. Zuzana Šimberová a jako responsible person proděkan David Schüller, který má na LA podpisové právo. Vyplněný LA studenti donesou/pošlou oskenovaný koordinátorce a ta jej předá k podpisu.

Před samotným odjezdem si student pohlídá, aby byl zapsán do dalšího semestru a vyřídí si Povolení individuálního studia (Formulář č. 1 – Povolení individuálního studia z důvodu výjezdu na zahraniční studijní pobyt), které nejprve nechá podepsat Mgr. Zuzanou Šimberovou. Pokud si bude nechávat uznat nějaké předměty, vyžádá si na zahraniční univerzitě jejich obsahy, s nimi osloví vyučující jednotlivých předmětů na FP, a následně předá dokument na Studijní oddělení. V případě, že bude vyjíždět před automatickým zapsáním, vyřídí si na Studijním oddělení předčasný zápis.

S podepsaným Learning Agreementem, a řádně zapsaný do dalšího semestru, student nejpozději 14 dní před odjezdem odchází na Odbor zahraničních vztahů na rektorátu podepsat Finanční dohodu. Je také potřeba mít v informačním systému zadané číslo bankovního účtu.

Do 30 dní po zahájení pobytu student může změnit zapsané předměty prostřednictvím formuláře Changes to Learning Agreement. Pokud student před začátkem pobytu vyplňoval Online Learning Agreement (OLA), Changes to Learning Agreement udělá také tam.

Nejpozději 30 dní před plánovaným koncem, může student podat Žádost o prodloužení studijního pobytu. Vyplněné, a studenem a zahraniční univerzitou podepsané, odešle Mgr. Zuzaně Šimberové. Následně student dostane vyjádření o schválení/zamítnutí.

Před odjezdem vyžádá od hostující instituce originál Potvrzení o délce studijního pobytu (Confirmation of Erasmus+ Study Period). Opět použije formulář zahraniční univerzity nebo náš. Přijímající univerzita vystaví Transcript of Records (výpis známek).

Po návratu je potřeba odevzdat:

  • Na rektorát: originál Confirmation of study period, kopii Transcript of Records
  • Na fakultě zahraniční koordinátorce: kopii Confirmation of Erasmus+ study period, kopii Transcript of Records (zkontrolovat odevzdání LA nebo Changes)
  • Na fakultě studijní referentce: Transcript of Records (nemusí být originál) a v případě, že bude mít uznané předměty i Uznání předmětů (Formulář č. 2 – Uznání předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě) podepsané panem proděkanem pro studijní záležitosti.
  • Vyplnění elektronické zprávy pro OZV